Sombor

Tragom Laze Kostića

19.05.2018.

JEDNODNEVNI IZLET

Putovanje koje će svakom ljubitelju ljubavnih storija, poezije i srednjovekovne istorije ostati u najlepšem sećanju… Jedinstvena priča o Lazi Kostiću  i porodici Dunđerski…  o ljubavi koja je napisala najlepšu pesmu srpske poezije… o  jednom neobičnom satu  i tajni jednog klavira... Storija o bitki kod Sente i princu Eugenu Savojskom...   o jednom ćelavom trgu u najzelenijem gradu naše zemlje… O fijakerima… Zvonku Bogdanu… o ženama koje piju vino…  I Nikoli Tesli…

 

BEOGRAD

Polazak u 08:00 časova sa dogovorenog mesta. Putovanje ka Somboru uz kraća usputna zadržavanja radi odmora.

SOMBOR

 Dolazak u SOMBOR …

Ragledanje grada…

Obilazak prelepog zdanja bačko-bodroške Županije (razgledanje svečane sale, u kojoj se nalazi čuvena slika „Bitka kod Sente“, rad bečkog dvorskog slikara Ferenca Ajzenhuta; slika predstavlja najveće platno u našoj zemlji ). Priča o velikom Austro-turskom ratu i princu Eugenu Savojskom. Nakon posete Županiji, šetnja glavnom somborskom ulicom. Obilazak Svetođurđevske crkve, u kojoj se nalazi Kračunov ikonostas, kuća u kojoj je živeo Laza Kostić sa Julkom Palanačkom, „Ćelavi trg“ (Trg Svetog Trojstva), gradska kuća i galerija Milana Konjovića, Plebanija sa prelepim i jedinstvenim sunčanim satom (legat jednog omraženog somborskog učitelja), zgrada Srpskog čitalačkog društva, Norma- nekadašnja pedagoška škola,  Gradski muzej i pozorište, Sokolski dom … I na kraju, recital na Lazinom grobu…

Slobodno vreme do povratka ka Beogradu.

BEOGRAD

Povratak u Beograd u večernjim časovima

Cena aranžmana: 2000,00 dinara  

ARANŽMAN OBUHVATA

     Prevoz autobusom visoke turističke klase, visokopodni ili double decker u zavisnosti od broja putnika

    Usluge vodiča pratioca

              Obilazak zdanja bačko-bodroške Županije uz pratnju lokalnog vodiča

               Troškove organizacije programa

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

           Nepomenute usluge

           Individualne troškove putnika

 

NAČIN PLAĆANJA:  

         30% prilikom sklapanja ugovora, ostatak do 10 dana pred početak aranžmana

      Administrativnom zabranom u 5 rata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator putovanja TA”Skyline travel” licenca OTP 28/2013 izdata od strane APR 29.03.2013 godine

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Skyline travel”

POSEBNE NAPOMENE:

 

Ø  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave

Ø  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 1,5 do 2 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Ø  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti organizator putovanja ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Ø  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Ø  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

Ø  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Ø  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Ø  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Ø  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja objavljen od strane agencije

Ø  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.Kontakt

Pronadjite nas