Subotica - Palić

 

Subotica - lepotica na zrnu peska

02.06.2018.

JEDNODNEVNI IZLET 

BEOGRAD

Polazak u 08:00 časova sa dogovorenog mesta. Putovanje ka Subotici preko Novog Sada i Bačke Topole uz kraća usputna zadržavanja radi odmora.

SUBOTICA - PALIĆ

Dolazak u Suboticu, multikulturalnu varoš sa 27 različitih naroda, rodno mesto Danila Kiša i popularnog „medenog srca“. Po dolasku razgledanje enterijera Gradske većnice sa lokalnim vodičem. Pogled sa vidikovca na varoš biće omogućen u skladu sa vremenskim prilikama (fakultativno).

Nakon obilaska Gradske većnice razgledanje grada sa pratiocem grupe:

Palate (Rajhl, Lener, Prokeš, Manojlović), Narodno pozorište, Korzo, Gradska biblioteka, Žolnaj fontana, Katedrala Svete Tereze Avilske, Sinagoga, Gimnazija, Pravoslavna crkva Svetog Vaznesenja, Franjevački samostan, spomenik Danilu Kišu, Blašku Rajiću, Marcelu Komoru, Deže Jakabu...

Slobodno vreme za šetnju i okrepljenje.

Polazak na Palić. Slobodno vreme na jezeru. Mogućnost fakultativne posete zoološkom i botaničkom vrtu.

BEOGRAD

Povratak u Beograd u večernjim časovima

Cena aranžmana: 2000,00 dinara  

       ARANŽMAN OBUHVATA:

                      -   Prevoz autobusom visoke turističke klase, visokopodni ili double decker u zavisnosti od broja putnika

                      -   Usluge vodiča pratioca

                     -   Obilazak Gradske većnice u Subotici  uz pratnju lokalnog vodiča

                      - Troškove organizacije programa

       ARANŽMAN NE OBUHVATA:

                       - Nepomenute usluge

                      - Individualne troškove putnika

                     - Ulaznicc za posete:  vidikovac Gradske većnice (trenutna cena 100,00 din po osobi), Gradski muzej u Subotici (trenutna cena 100,00din po osobi), zoološki vrt na Paliću (trenutna cena 250,00din po osobi)

         NAČIN PLAĆANJA:  

                    -  30% prilikom sklapanja ugovora, ostatak do 10 dana pred početak aranžmana

          - 5 mesečnih rata putem administrativne zabrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator putovanja TA”Skyline travel” licenca OTP 28/2013 izdata od strane APR 29.03.2013 godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Skyline travel”

 POSEBNE NAPOMENE:

Ø  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave

Ø  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 1,5 do 2 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Ø  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti organizator putovanja ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Ø  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Ø  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

Ø  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

Ø  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Ø  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Ø  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja objavljen od strane agencije

Ø  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Kontakt

Pronadjite nas